Hizmetlerimiz -> Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm projesinde göz önünde bulundurulması gereken tüm aşamalar aşağıdaki şekildedir.

1. Hedeflerin Belirlenmesi:

Öncelikle aşağıdaki altı sorunun cevabını arayarak başlanır.

1.      Dijital Dönüşüm Nedir?

2.      Dijital Dönüşüm Neden Gerekli?

3.      Neyi dönüştürmeliyiz?

4.      Dönüşüm nasıl gerçekleşecek?

5.      Projenin çıktıları neler olacak?

6.      DX Proje yatırımın geri dönüşü nasıl hesaplanacak?

 

2. Riskler ve Proje Tasarımı

DX projelerinde başarısızlık oranı %80 dir. Yani yüz projeden seksen tanesi başarısız oluyor. Türkiye ve Dünya’da çok sayıda başarılı/başarısız dijital dönüşüm proje örnekleri bulunmaktadır.

Başarıya etki eden 200’e yakın risk faktörü bulunmaktadır. Öncelikle bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. En önemli risk faktörü üst yönetim desteğidir. CEO veya Yönetim kurulu Başkanı projeye desteğini net bir şekilde tüm organizasyona duyurmalıdır. 

Danışmanlık paketinin içerisinde bulunan eğitimlerden en önemlisi “360 Derece DX Proje Yönetimi” başlığıdır. Liderlik ekibine özel verilecek altı saatlik özel bir eğitimdir. 

Ek olarak; Gelişen Teknolojiler, Kurum Kültürü, Liderlik vs. eğitimleri piyasada çok sayıda kurumdan alınabilecek hizmetler de vardır. 

Dijital Dönüşümün bir yazılımı bulunmamaktadır. Hazır frameworkler kullanılabilir. Veya şirketin bir DX Canvas’ı varsa onun eksiklikleri kapatılacak şekilde revizyona gidilebilir.  

 

3. Dönüşüm Aşamaları

Dönüşüm Süreci temel iki fazdan oluşan bir program yönetimidir.

3.1. Dijitalleşme

Şirketler tüm işlemlerin otomasyona bağlandığı dijital bir şirkete dönüşmek zorundadır. Dönüşemeyen şirketler rekabette geri kalacak belki de tarih olacaktır.

Dijitalleşme, tüm süreçlerin dijital ortamda yürütülmesidir.

 

”Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulmazsanız ölene dek çalışmaya mahkum olursunuz.” – Warren Buffet

 

 

Dijitalleşme, Bulut Bilişim, ERP, CRM, İş Zekası, e-ticaret, e-fatura, e-defter, İş akış programları, Dokuman yönetim sistemleri, Mobil uygulamalar, Portaller vs. çok sayıda sistemin birbiriyle entegre/bütünsel bir şekilde devreye alınmasıdır.

Bu sistemler Dönüşüm Stratejisinde bütünsel bir yaklaşımla devreye alınıyorsa başarılı bir dijitalleşme süreci ortaya çıkar. Ancak birbirinden bağımsız, silo uygulamalar şeklinde birbiri ile kısmi entegrasyonla kurgulanıyorsa bütünsellik bozulur. Dijitalleşme başarısız olur.

Çoğu zaman bir sistemden alınan veri, referans olan diğer sistemdeki veri ile aynı olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse; satış departmanından alınan bir rapor ile lojistik departmanından alınan bir rapordaki veriler birbirini doğrulamayabilir.

3.2. Dijital Dönüşüm (DX)

Dijital Dönüşüm kısaca; “Şirketlerin piyasada rekabetçi olabilmek, gelirini veya karlılığını artırabilmek, ürün ve hizmetlere yenilik getirmek ve çevik bir iş modeli oluşturmak vs. amacıyla başlattığı bütünsel dönüşüm programı” olarak tanımlanabilir.  Değişim ile dönüşüm ifadeleri arasında çok sayıda fark vardır. Değişim iyi bir şeydir. Dönüşüm çok daha farklı başka bir şey.

 

4. Dönüşüm Yol Haritası

Sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için ilk on iki adım aşağıdaki gibidir.

 1. Vizyon
 2. Strateji
 3. Liderlik Ekibi
 4. Yol Haritası
 5. Proje Ofisi
 6. Proje Ekibi
 7. Hedefler
 8. Yetkinlik Geliştirme
 9. Kültürel Gelişim / Bakış Açısı
 10. İş Planı
 11. Proje Program Portföy Yönetimi
 12. İzleme

On iki adımın her birinin yaklaşık süreleri ve ihtiyaç duyacağı kaynaklar proje başlangıcında belirlenmelidir. İzleme komitesi tarafından periyodik olarak takip edilmelidir.

 

5. Anahtar Bileşenler

Dijital dönüşüm kurgulanırken aşağıdaki temel yapıtaşları göz önünde bulundurulmalıdır.

·         Müşteri Deneyimi

·         Ürün ve Hizmetler

·         Yenilikçi İş Modelleri

·         Kültürel Gelişim

·         Çalışan Deneyimi

·         Bütünsellik

·         İnovasyon

·         Değer Önerisi

·         Rekabetçilik

·         Kurumsal Mimari

·         Yönetişim

·         Gelişen Teknolojiler

·         Siber Güvenlik

 

6. Proje Süresi

DX projeleri ERP projelerine göre 2-3 kat daha uzun sürebiliyor. Bu kadar sürede tüm şirketin motivasyonunu diri tutmak, projeye inancını sağlamlaştırmak, eski başarısız projelerde yaşanılan umutsuzlukların önüne geçmek için Hızlı Kazanımlar elde edilmesi gerekiyor. İlk bir yıl içerisinde 2-3 motivasyon artırıcı projenin de iş planına dahil edilmesinde fayda var.

Dönüşüm projeleri kurum stratejisi, departman stratejileri, teknoloji, insan kaynağı, ekosistem vs. çok sayıda noktayı kapsayan minimum 3 yıllık bir portföy olarak tasarlanmalıdır.

 

7. Proje Çerçevesi

Proje, Portföy, Program  planları oluşturulmalıdır. Özellikle proje ana maliyetinin hesaplanması konusunda gizli ve görünen tüm ürün ve hizmetler ele alınacaktır. 

8.Organizasyonel Yaklaşım

Üst Yönetim & Makro Bakış açısı

 • Temel ihtiyacın netleştirilmesi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli stratejinin analizi
 • Kısa vadede hızlı kazanım noktalarının tespiti
 • Yol haritasının çıkarılması
 • Pilot Projelerin tespiti : Tüm departmanlardan birer proje
 • Tüm proje portföyünün yönetilmesi ve sorumlulukların alınması
 • Dijitalleşme indeksinin ölçülmesi
 • Süreç Standartlarının belirlenmesi
 • Sürdürülebilir verimlilik ölçüm ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi