Hizmetlerimiz -> Kurumsal Çözümler

Günümüzün en değerli varlıklarından biri olan Bilgi; işletmelerin en değerli kaynaklarından biri haline geldi.

  • Bilginin kullanımı %15-%30 verim artışı sağlamaktadır.
  • Bilgi kullanımı ile maliyetler düşer, iş etkinliği artar, inovasyon gelişir.
  • Bilgi sistemleri kullanan şirketlerde müşteri memnuniyeti artar.
  • Rekabetçilikte en önemli fark bilgi ve teknolojinin kullanımı ile gerçekleşir.
  • Bilgi sistemleri diğer teknolojiler ile birlikte kullanıldığında etki daha da artmaktadır.
  • Bilişim ifadesi adını Bilgi ve İletişim kelimelerinin birleşmesinden almaktadır.

“ERP’ye geçen şirketlerin %27’sinin esas amacı: Verimlilik artırmak” Software Path – 2019

Kurumlar, mali ve diğer kaynaklarının verilerini ERP sistemleri ile takip eder.
Daha güçlü bir finansal yapı ve birimler arası koordinasyon sağlanır.
Uzun vadede tüm dünyada bir dijital dönüşüm gerçekleşmektedir.
.com (dot com) dünyasına ilave gelişen teknolojileri de dahil ederek ulaşılan yeni dünyanın adı Dijital Ekonomi.
Şirketler ERP sistemini çekirdek sistem olarak belirledi. Yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim, yenilikçi iş modellerini kullanarak daha çevik hale gelmektedir.